ARHANGHELUL ZADKIEL

Zadkiel

Arhanghelul Zadakiel

Imprimare E-mail

Idee-forţă: “Sunt plin de compasiune şi bunăvoinţă. Îi ajut pe cei care sunt deschişi să-şi dezvolte capacitatea de a asculta răspunsul, de a conştientiza felul în care sunt îndrumaţi  şi să-şi aprofundeze şi amplifice sentimentul de compasiune faţă de ei înşişi şi faţă de ceilalţi.”

Îndemn: “Intensifică şi creşte prin aspiraţie sinceră şi prin exprimarea intenţiei sfera rugăciunii tale cu Dumnezeu Tatăl. Simpla ta conversaţie plină de iubire şi umilinţă cu Dumnezeu se transformă în rugăciune. Ia aminte că nici o rugă nu rămâne fără răspuns.”

Zadakiel, al cărui nume înseamnă “Dreptatea lui Dumnezeu” este un înger al mărinimiei, al compasiunii, al bunăvoinţei. Alături de  Jophiel, este unul dintre purtătorii steagurilor, ce-l urmează pe Mihail în luptă. El este reprezentat ţinând în mană un pumnal frumos încrustat.

În calitate de înger al mărinimiei, Zadakiel îi binecuvântează pe toţi cei care îşi orientează eforturile spre a face din această lume un loc mai fericit. Aduce lumina Graţiei lui Dumnezeu tuturor celor care şi-au pus viaţa în slujba semenilor lor. Ne învaţă cum să dăruim ajutorul din toată inima. Ne ajută să înţelegem semnificaţia actului de a dărui, să devenim şi noi dedicaţi acestui act, să putem aprecia care este însemnătatea spirituală a dăruirii.
Acest arhanghel oferă protecţie tuturor celor care fac bine, îi binecuvântează pe toţi cei care au inima deschisă şi care sunt oricând pregătiţi să facă tot ce pot pentru ca viaţa pe această planetă să fie plină de bunăstare, armonie şi fericire, pe toţi cei care, prin ajutorul pe care îl oferă, fac din lumea aceasta un loc mai bun.
Tuturor celor care cred cu toată fiinţa lor că este foarte important să-i ajuţi pe ceilalţi, el le oferă energie şi inspiraţie, le facilitează accesul la resurse infinite, astfel încât ceea ce au în plan să poată fi realizat cât se poate de bine. Oricine oferă sprijin într-un fel sau altul, se spune că dăruieşte. Lumea nu ar fi atât de minunată fără ajutorul celor care au dăruit din energia şi resursele lor pentru a transforma viaţa celorlalţi.
Îl rugăm pe Zadakiel să  ne ajute să găsim resursele interioare şi exterioare care să ne permită să ne îndeplinim cât mai bine misiunea.

Acest arhanghel ne inspiră să fim plini de bunăvoinţă, să vedem Lumina Divină din noi înşine şi din cei din jurul nostru.

Invocarea şi comuniunea cu Arhanghelul Zadakiel duc la aprofundarea sentimentului de compasiune.
El ne călăuzeşte cu compasiune atunci cînd ne simţim slabi şi neputincioşi. Tuturor acelora care luptă în numele lui Dumnezeu, el le aduce speranţă şi încredere şi
reînnoieşte credinţa lor în atotputernicia Graţiei Divine. Zadakiel aduce compasiunea în viaţa noastră şi ne ajută să înţelegem că dragostea lui Dumnezeu se revarsă în orice moment asupra noastră, să conştientizăm faptul că suntem în permanenţă protejaţi şi îndrumaţi. Unii oameni cred că această calitate, compasiunea, este sinonimă cu sentimentul de milă. Din punct de vedere ezoteric însă, compasiunea implică, pe lângă milă, puterea desăvârşită de a empatiza cu suferinţa celorlalţi, precum şi capacitatea de a prelua suferinţa cuiva şi de a o neutraliza.
Zadakiel ne oferă dragostea lui Dumnezeu ca o realitate a vieţii. Atunci când, aflându-ne într-o situaţie neplăcută, ne îndreptăm cu toată aspiraţia către Divin, suntem ajutaţi de acest arhanghel. El ne îndeamnă să lăsăm loc, în permanenţă, în gîndurile noastre, pentru îndurare şi milostenie divină.

Zadakiel uşurează şi asigură depăşirea evenimentelor dramatice din viaţa noastră, făcând posibilă orientarea acestora către un deznodământ fericit. Compasiunea lui se manifestă printr-o forţă miraculoasă, care provine direct de la Dumnezeu şi care îi permite să ne ajute prompt dacă îl invocăm atunci când ne aflăm în pericol. Tot ceea ce trebuie să facem pentru a-l simţi este să ne deschidem inima spre infinita lui splendoare. Atunci cînd nu suntem conştienţi de puterea compasiunii, suntem conduşi de ego-ul nostru, de conflictele noastre interioare. Dacă noi conştientizăm faptul că suntem ghidaţi şi ajutaţi, nu trebuie să ne încrâncenăm ori să ne pedepsim pentru că lucrurile nu merg aşa cum vrem. Încrederea în Compasiunea Divină este un dar care ne permite să participăm pe deplin la evoluţia vieţii noastre.
Compasiunea ne călăuzeşte spre lumina şi dragostea eternă a lui Dumnezeu. Putem să acceptăm compasiunea lui Dumnezeu şi să ne lăsăm în voia Lui fiind buni şi blânzi  cu noi înşine şi cu ceilalţi. Compasiunea ne ghidează dincolo de viaţa aparent dificilă către noi nivele tot mai profunde de conştientizare, unde să trăim mai mult în lumina iubirii şi înţelepciunii Divine. Graţie compasiunii Divine, privim cu detaşare şi plini de iubire toate situaţiile care apar în viaţa noastră.

Arhanghelul Zadakiel este patronul îngerilor care iartă sau ale căror misiuni au legătură cu iertarea.
Dacă întîmpinăm probleme în a ne ierta sau a ierta o altă persoană, îl rugăm pe Zadakiel să intervină. El ne oferă ajutor divin când dorim să uităm resentimentele faţă de suferinţele trecute şi ne ghidează să înţelegem lecţia la care am fost supuşi în momentele în care aceasta s-a manifestat, pentru ca noi să putem trăi constructiv şi liber prezentul. Ne învaţă să-i respectăm pe ceilalţi şi să găsim toate resursele de care avem nevoie atunci când ne dăruim, divin inspiraţi, altei persoane, păstrând în atenţie din trecut, doar experienţa de viaţă necesară trăirii prezentului cu cea mai mare intensitate. El ne ajută, de asemenea, să ne orientăm calea către sursa divină a tot ceea ce există şi  se roagă ca fiecare dintre noi să dobândim puterea de a ne dărui necondiţionat şi deplin lui Dumnezeu.
Iertarea nu înseamnă uitare şi nu acesta este scopul ei. Pentru a ierta într-adevăr corect, Zadakiel ne ajută să vedem rănile şi suferinţele noastre din trecut într-o altă lumină. Dacă îl vom ruga să ne inspire cum să lăsăm mai uşor şi mai repede, în urma noastră, suferinţa şi rănile vechi, vom declanşa astfel şi vom accelera direct proporţional cu intensitatea şi durata rugăciunii procesul de vindecare spirituală. Manifestarea deplină a devotamentului implică şi iertarea tuturor acelora care ne-au pricinuit suferinţe şi lacrimi. Numai aşa putem ajunge să trăim aici şi acum, iubirea divină pe care îngerii o manifestă şi o exemplifică neîncetat. Altfel, vom rămâne prizonierii propriilor noastre orgolii şi resentimente crezând, în continuare, că ceilalţi sunt cauza şi nu doar instrumentul manifestării necazurilor şi durerilor noastre. Iertarea ne ajută să ne eliberăm de aceste trăiri şi să ne ridicăm pe un alt nivel superior de conştiinţă. Atunci când iertăm, sufletul ni se uşurează şi ne simţim bine. Iertarea ne eliberează şi ne ajută să relaţionăm mai bine cu cei din jur. Putem avea nevoie de ajutor ca să iertăm şi Zadakiel ne oferă graţia de a găsi bunătate
în inimile noastre şi curajul de a cere ajutor când iertarea ni se pare prea greu de realizat. Cei care sunt orgolioşi şi ranchiunoşi nu iartă uşor, dar Zadakiel, prin graţia sa, îi ajută să găsească resursele interioare şi curajul necesar pentru a o putea face. El va acţiona ca un coşar, care ne va purifica trupul fizic, mintea şi inima de neiertare.
Arhanghelul Zadakiel contribuie la vindecarea suferinţelor – mai ales a celor din plan emoţional – şi la eliminarea energiilor negative din toate structurile corpului
omenesc. El ne îndeamnă să-i iertăm pe toţi cei care ne-au făcut rău în trecut, pentru că, în esenţă, suntem uniţi în aceeaşi sursă Divină.
Iertând, devenim receptivi la vindecare şi iubire. Iertarea ca şi înţelegerea ne ajută să devenim fiinţe umane fericite şi sănătoase.

Arhanghelul Zadakiel păzeşte puterile invocaţiei şi ale afirmaţiei.
Cuvântul  “invocaţie” din limba română este conex cu termenul “invocatio” din limba latină. “Vocare” înseamnă în latină “a chema”, deci invocarea sau invocaţia are semnificaţia de a chema, de a apela, de a atrage înlăuntrul fiinţei noastre, în Universul nostru lăuntric, a unei energii, a unei anumite realităţi tainice sau puteri superioare, ori de intrare în comuniune telepatică cu o anumită entitate sau chiar cu o anumită realitate ce a existat cândva, fie în trecutul apropiat, fie în trecutul îndepărtat. Invocaţia poate fi adresată unui înger, unui sfânt, unei entităţi divine sau lui Dumnezeu Însuşi.
Zadakiel ne inspiră să invocăm acordarea ajutorului şi a ghidării pline de înţelepciune în diferite situaţii, inspiraţia divină, protecţia divină, acordarea iertării şi a Graţiei divine sau realizarea unei comuniuni cât mai profunde cu fiinţa divină care este invocată sau cu Dumnezeu însuşi.
De asemenea, El ne inspiră să realizăm invocaţia prin adresarea unor cuvinte pline de puritate şi simplitate, prin care să manifestăm speranţa şi credinţa că ajutorul, ghidarea, inspiraţia, protecţia, compasiunea, iubirea sau Graţia divină ne vor fi acordate. Un exemplu de invocaţie îl constituie chiar rugăciunea “Tatăl nostru”, prin care fiinţa umană se adresează lui Dumnezeu Însuşi în ipostaza de Tată Ceresc.
Atunci când rostim numele lui Dumnezeu cu o credinţă puternică, profundă şi deplină se poate spune că realizăm, în felul acesta o invocaţie. Atunci când este invocat cu o credinţă puternică, profundă şi deplină în Universul nostru lăuntric numele lui Dumnezeu, sau când ne raportăm cu o credinţă puternică, profundă, deplină la realitatea Sa misterioasă, în fiinţa noastră apare o anumită stare distinctă, ce evidenţiază că beneficiem în universul nostru lăuntric de influenţa dumnezeiască, spirituală ce apare.
La rândul ei, rugăciunea inimii constituie o invocare a harului, a milostivirii şi a puterii dumnezeieşti a Mântuitorului Iisus Hristos în fiinţa credinciosului.
Invocarea îngerului păzitor prin rugăciunea „Înger, îngeraşul meu” ne pune instantaneu în comuniune cu îngerul nostru păzitor.
Acest arhanghel ne învaţă că pentru a reuşi fiecare invocaţie sublimă, divină, este necesar să avem o credinţă puternică, profundă şi deplină că ceea ce invocăm, ceea ce chemăm şi atragem prin intermediul invocaţiei există şi că este cu putinţă să intrăm în comuniune tainică, net sesizabilă, cu acea realitate sau cu acel ceva ce este invocat, iar în felul acesta oglindirea acelei realităţi ce este invocată în propriul nostru univers lăuntric este realizată.

Zadkiel păzeşte esenţele rugăciunii, ne învaţă arta de a ne ruga, ne arată cum şi în ce condiţii simpla conversaţie cu Dumnezeu se transformă în rugăciune.
Rugăciunea este o intensă, spontană, rodnică şi indescriptibilă elevare a sufletului, a întregii noastre fiinţe şi chiar a trupului către Dumnezeu ce se realizează prin intermediul energiei tainice a aspiraţiei către Dumnezeu şi a iubirii pentru Dumnezeu. Rugăciunea este un element esenţial al pietăţii interioare, împreună cu iubirea de Dumnezeu, compasiunea şi milostenia. Rugăciunea sinceră şi umilă către Dumnezeu este mult mai importantă decât ritualurile exterioare. A ne ruga într-un mod umil şi sincer înseamnă, înainte de toate, a comunica în taină cu Dumnezeu.
Rugăciunea este o tainică şi indescriptibilă comuniune a fiinţei umane în ipostaza de copil al lui Dumnezeu cu Tatăl său Ceresc şi ea include umilinţa, iubirea, adorarea, mulţumirea, mărturisirea sinceră a greşelilor, cererea în conformitate cu legile lui Dumnezeu, ce este îndreptăţită. Aşa s-au rugat şi au fost ascultate fiinţele umane de-a lungul veacurilor. Rugăciunea sinceră şi umilă se realizează cu iubire şi implică o sui generis revărsare a inimii înaintea Creatorului Suprem, iar răspunsul Lui nu întîrzie să apară şi este trăit printr-o tainică revărsare a binecuvîntărilor şi a darurilor Sale. Dat fiind faptul că este omniprezent, Dumnezeu ascultă instantaneu, prin mijlocirea Duhului Sfânt, orice rugăciune binefăcătoare, sinceră şi umilă.
Arhanghelul Zadakiel ne încurajează să intensificăm, să creştem – prin dorinţa noastră sinceră, prin exprimarea intenţiei  – sfera rugăciunii.
Zadakiel ne îndeamnă să ne rugăm la Dumnezeu întotdeauna nu doar în perioadele dificile ale vieţii şi să fim insistenţi în rugăciune. Iar baza pe care se construieşte încrederea noastră deplină în puterea tainică a rugăciunii insistente este generozitatea cea fără de egal a lui Dumnezeu. Rugăciunea include insistenţa precum şi continuitatea. Intensitatea ce este manifestată în rugăciune are o mare importanţă. În cazul rugăciunii, atenţia şi credinţa sunt combinate şi fac să apară starea de vigilenţă. Rugăciunea trebuie să fie, totodată, plină de speranţă.
S-a constatat: copiii care au fost învăţaţi de mici să se roage la Dumnezeu, să ceară ajutorul şi ghidarea lui Dumnezeu atunci cînd le este greu sau în situaţiile în care nu ştiu ce alegere să facă şi care păstrează acest obicei minunat pe parcursul vieţii se descurcă mai bine în viaţă, sunt mai sănătoşi şi mai fericiţi. Prin intermediul rugăciunii, atât profeţii şi sfinţii, cât şi aşa-zişii “drepţi”, au fost inspiraţi într-un mod intim şi indescriptibil de Dumnezeu şi au atras în fiinţa şi în Universul lor lăuntric tainice puteri dumnezeieşti.

Zadakiel ne asigură că nici o rugă nu rămâne fără răspuns.
Dar trebuie să avem în vedere că Dumnezeu nu acceptă decât rugăciunile şi cererile ce sunt binefăcătoare din punctul de vedere al lui Dumnezeu şi care sunt rostite cu umilinţă şi credinţă. Rugăciunea celui rău, a celui care s-a îndepărtat de Dumnezeu, rămâne fără răspuns, şi nu este luată în considerare atâta timp cât o astfel de fiinţă umană nu se căieşte pentru relele şi păcatele pe care le-a făcut. În cazul acelora, Dumnezeu “răspunde” printr-o totală tăcere, atâta timp cât fiinţa nu se hotărăşte că a venit momentul să implore iertarea păcatelor şi să se reîmpace cu Dumnezeu.
Dumnezeu ascultă întotdeauna rugăciunea ce este rostită de o fiinţă umană umilă, blândă, bună la suflet şi iertătoare. Simplitatea şi sinceritatea în rugăciune sunt, de asemenea, esenţiale. Rugăciunea trebuie manifestată din simplitatea deplină a inimii, să fie exprimată din intenţii curate şi să fie rostită într-o vorbire şi cerere simplă.

Invocarea şi meditaţia cu Arhanghelul Zadakiel duc la dezvoltarea capacităţii de a asculta răspunsul, de a conştientiza felul în care suntem îndrumaţi.
Zadakiel ne ajută să auzim ghidarea plină de iubire a îngerilor păzitori, să primim mesaje auditive de la îngeri, fiinţe divine. În cazul claraudiţiei persoana primeşte o informaţie auditivă, asemeni unei voci în cap, poate auzi voci articulate, muzică sublimă, sunete şi cuvinte care nu pot fi percepute de auzul normal. Cel care are această capacitate poate auzi scene care se petrec la mare distanţă sau în alte planuri ale existenţei, este un receptor în alte planuri, putând comunica foarte uşor cu entităţile benefice din alte dimensiuni. Claraudiţia ajută la confirmarea premoniţiilor precum şi la diagnosticări şi o traducere mai bună a ceea ce vezi.
Exemple ale acestui simţ ar fi să auzim îngerul păzitor amintindu-ne cu iubire: “Ai uitat cartea.” sau avertizându-ne: “STOP! Nu trece strada!”. Aceste voci nu sunt întotdeauna percepute cu urechile, dar pot fi percepute ca forme-gând sau ca o vibraţie în jurul nostru.
Îl putem ruga pe Zadakiel să ne ajute să ne clarificăm mesajele auditive pe care le primim. Ghidarea divină poate fi auzită clar, sub forma unor mesaje repetate care te îndeamnă să îmbunătăţeşti situaţia ta sau a celor din jurul tău. Fii foarte atent la tot ce auzi în mintea ta şi cu urechile tale fizice.

Zadakiel este un profesor spiritual, este răbdător, blând, înţelegător şi are acces la întreaga cunoaştere. În această ipostază el este reprezentat ţinând în mână o carte.
Dacă dorim să învăţăm ceva, Zadakiel ne ajută. Uneori el ne poate ghida să învăţăm singuri. A fi atenţi la tiparele noastre de a privi lucrurile, asculta pe ceilalţi şi gândi ne ajută să primim învăţătura lui.
Arhanghelul Zadakiel este foarte cunoscut şi pentru că ne ajută în ceea ce priveşte funcţiile memoriei. El este considerat îngerul coordonator al memoriei şi de aceea este de mare folos studenţilor şi oricui trebuie să reţină nume, cifre sau alte informaţii importante. Dacă dorim să memorăm o informaţie importantă sau să ne îmbunătăţim în general memoria îl invocăm pe Zadakiel, pentru aceasta este esenţial să se înţeleagă că memoria poate fi îmbunătăţită. Zadakiel ne învaţă că memorăm ceva mai uşor dacă suntem deschişi sau ne deschidem către acea realitate sau acel aspect şi atunci cînd înţelegem. El ne îndeamnă să avem întotdeauna o minte deschisă, încredere în capacităţile noastre de învăţare deoarece mintea noastră este una cu Mintea Divină şi ne ajută să învăţăm cu uşurinţă noţiuni noi, subiecte care nu fac parte din sfera noastră de interese. El ne inspiră să-i învăţăm pe ceilalţi ceea ce am asimilat, să fim deschişi să împărtăşim idei noi, să avem încredere în capacităţile noastre de  predare, elevii noştri ne învaţă şi ei în multe moduri minunate, învăţăm unii de la ceilalţi. Zadakiel vindecă tulburările de memorie şi ajută la îmbunătăţirea altor funcţii mentale. De asemenea, îl putem invoca atunci cînd trebuie să găsim – în noi sau în mediul înconjurător – ceva ce am rătăcit. Chemaţi-l pe Zadakiel pentru a vă ajuta să vă amintiţi de orice lucru pierdut şi chiar de Dumnezeu.

Exerciţiu de comuniune cu Arhanghelul Zadakiel
Etapa 1
Vom urmări o stare de relaxare, de destindere cât mai profundă a întregului corp, pornind de jos în sus, relaxând gradat fiecare muşchi, de la tălpile picioarelor şi până în zona creştetului capului.

Etapa 2
Aspirăm plini de dragoste şi umilinţă la tot ceea ce este bun, frumos, înălţător, universal valabil, sublim, divin, cosmic. Pe un fond de tăcere interioară, simţim că suntem fiinţe pure, elevate, pline de iubire, care trăim într-o lume superioară divină.

Etapa 3
Percepem acum prezenţa Arhanghelului Zadakiel. Vizualizăm cu aripile lui de lumină ne îmbrăţişează cu iubire. Ne simţim protejaţi, în deplină siguranţă, ocrotiţi. Vizualizăm acum o rază intensă, de lumină alb strălucitoare, care porneşte din inima lui şi ne îmbăiază întreaga fiinţă.

Etapa 4
Ne simţim acum scăldaţi în această lumină alb strălucitoare care infuzează în fiinţa noastră o stare de mărinimie, compasiune, bunăvoinţă. Simţim că devenim capabili să iertăm pe toţi cei care ne-au greşit şi chiar pe noi înşine. Simţim cum inspiraţia şi protecţia divină se revarsă asupra noastră, ne simţim capabili să ne rugăm mult mai sincer şi mai intens. Putem, la alegere, fie să rămânem interiorizaţi cu ochii închişi şi să savurăm lăuntric aceste stări, fie să privim reprezentările simbolice ale Arhanghelului Zadakiel, care se derulează pe ecran.

Etapa 5
Simţim acum comuniunea plenară profundă cu Arhanghelul Zadakiel. Fiinţa noastră este deschisă total faţă de îmbrăţişarea sa plină de iubire. Fiinţa noastră este acum intim unită cu fiinţa Arhanghelului Zadakiel.

Etapa 6
Revenim acum gradat, păstrând în suflet o stare de recunoştinţă pentru bucuria şi fericirea generate de comuniunea cu Arhanghelul Zadakiel.

Sursa: http://angelinspir.ro/ingeri/arhanghelul-zadakiel.html

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s